Wandelend door mijn winkelstraat valt me op dat er bij vele winkels een poster hangt met “Koop Lokaal”. Ik weet niet hoe het met u is gesteld, maar sinds het uitbreken van Covid-19 ben ik me meer bewust van waar ik mijn boodschappen haal. Ik kies er bewust voor om vaker naar de bakker, de slager, de kaasboer of de visboer te gaan in plaats van mijn boodschappen te doen in een van de grote supermarkten.

Lokale economie stimuleren

Het is niet dat ik het de grote supermarktketens niet gun, maar de traiteur om de hoek net even meer. Die heeft namelijk wat minder vet op de botten en kan zich een omzetdaling van 30% niet goed veroorloven. Als hij omvalt, betekent dat bovendien meer dan alleen het kwijtraken van zijn zaak waar hij zich al 30 jaar voor inzet. Hij verliest ook zijn inkomen en misschien zelfs zijn huis. Als hij verdwijnt, wordt de C1 van de plaatselijke voetbalclub niet meer gesponsord. Bovendien komt er meestal geen lokale ondernemer voor terug, maar één van de grote ketens, waardoor mijn lokale winkelstraat langzaam verandert in exact dezelfde winkelstraat in iedere stad en in ieder dorp. Die winkelstraat met exact dezelfde winkels, met exact dezelfde producten en exact dezelfde uitstraling. In Nederland is het MKB nog altijd de motor van de economie, dus draag ik mijn steentje bij door lokaal te kopen en de lokale economie te stimuleren.

Banenmotor

Waarom is het MKB de motor van Nederland? Zij levert 71% van de werkgelegenheid en 62% van de toegevoegde waarde.1 De betaalde belastingen vloeien terug naar de Staat en worden daarmee geherinvesteerd in de Nederlandse economie. De inkomens worden grotendeels uitgegeven bij andere lokale bedrijven zoals winkels en horeca, die op hun beurt weer hun producten kunnen halen bij lokale winkels. Zo blijft het geld rollen binnen ons eigen land en profiteren we er allemaal van.

Onafhankelijkheid

Lokaal kopen geeft ons ook onafhankelijkheid. Het is de laatste tijd waarschijnlijk niemand ontgaan dat wij enorm afhankelijk zijn van Chinese producten. Veel productie is de afgelopen decennia uitbesteed aan lagelonenlanden; binnen Europa zijn er nauwelijks meer fabrieken te vinden. Bij het uitbreken van Corona bleek dat we in Europa te weinig voorraden aan hadden gehouden en dat, zodra de internationale handel stokte, er gigantische tekorten ontstonden. Dit resulteerde in zwarte handel, aanbod van frauduleuze producten en torenhoge prijzen. Het liet ook iets anders zien: lokale producenten zagen de problemen en met veel creativiteit hebben zij hun productieproces aangepast om dát te produceren waar extreem hoge nood aan was. Die ondernemerszin is iets waar we allemaal trots op mogen zijn.

Binnen de zorg zagen we al steeds meer initiatieven om te verduurzamen en een veelgehoorde maatregel was om meer te focussen op lokale producten. Dit betrof niet alleen het kopen van horeca gerelateerde producten, maar ook zorghulpmiddelen. Met de tekorten die door het Covid-19 virus zijn ontstaan, is de vraag hiernaar alleen maar toegenomen en is ook de noodzaak ervan helder geworden.

Goed, snel en vaak duurzamer

Het voordeel van het lokaal produceren van deze goederen blijkt op veel punten: Het productieproces kan makkelijk gecontroleerd worden, de arbeidsomstandigheden zijn bekend, de lonen zijn eerlijk, de levertijden extreem kort omdat er nauwelijks transportkilometers gemaakt hoeven worden en diezelfde verminderde transportkilometers dragen ook nog eens bij aan de reducering van uitstoot via uitlaatgassen. Hierover schreven we al eerder in een blog over True Pricing (lees hier meer). Bovendien zijn de lijntjes met de producent ook nog eens een stuk korter: Contact verloopt soepel en er kan snel ingegrepen worden als dat noodzakelijk is.

Koop lokaal, denk globaal

Lokaal produceren kun je net zo breed trekken als je zelf wilt. Haal je groenten uit je eigen moestuin; je melk van een Nederlandse boer. Niet alles groeit in Nederland en een zelfvoorzienend land zullen we nooit worden. Maar soms is het prettiger om producten uit de buurt te kunnen kopen, dan afhankelijk te zijn van een producent aan de andere kant van de wereld. Uiteraard betekent dat niet dat we ons hoeven te beperken tot Nederland. Alleen al binnen Europa zijn er genoeg grondstoffen en talloze mogelijkheden en initiatieven om de Europese markt van de meeste goederen te kunnen voorzien. 

Elk land heeft zijn specialiteit en internationale handel draagt bij aan het vergroten van de welvaart. Toch zijn er bepaalde aspecten waar best wat extra aandacht aan besteed mag worden en die in de drang naar almaar toenemende economische groei zijn ondergesneeuwd.