Er is steeds meer aandacht voor het milieu en daarmee neemt de vraag naar duurzame producten toe. Veel producten claimen duurzaam te zijn. Maar wat verstaan we eigenlijk onder duurzaam? En zijn deze duurzame producten wel zo goed voor het milieu? Voor we daar een antwoord op kunnen geven, zoomen we eerst in op de verschillende termen voor duurzame producten.

Biologisch afbreekbaar

Biologisch afbreekbaar houdt in dat een product door schimmels en micro-organismen kan worden afgebroken op natuurlijke wijze, dus zonder toevoeging van chemische producten. Uiteindelijk is alles afbreekbaar – zelfs plastic – maar de duur van dit proces, hangt af van het materiaal waaruit het product vervaardigd is, de vochtigheidsgraad en de temperatuur. Soms kan het wel duizend jaar duren voordat er iets is afgebroken.

Biobased

Biobased houdt in dat de producten zijn vervaardigd uit hernieuwbare, natuurlijke grondstoffen. Op dit moment worden veel producten uit fossiele grondstoffen vervaardigd, maar de techniek stelt ons inmiddels in staat om bijvoorbeeld plastic te produceren uit hernieuwbare grondstoffen zoals als suikerbiet, met verder exact dezelfde eigenschappen als conventioneel plastic. Producten die biobased zijn, voldoen  aan de EN16575 norm.

Bij biobased producten is het overigens nog wel vaak de vraag in hoeverre de producten ook daadwerkelijk biobased zijn. Vaak wordt er een chemisch additief aan toegevoegd om te zorgen dat de structuur aan elkaar hecht. Daarmee is biobased dus niet altijd 100% biologisch afbreekbaar.

Composteerbaar

Een product dat composteerbaar is, is per definitie ook biologisch afbreekbaar. Andersom geldt dit echter niet. Composteerbaar houdt namelijk in dat een product in een industriële composteringsfaciliteit binnen 3 maanden voor ten minste 90% wordt afgebroken en omgezet in water, CO2 en biomassa. Wanneer dit het geval is, krijgt het product de EN13432 norm. Producten die aan deze norm voldoen, hoeven overigens niet uit biologische grondstoffen vervaardigd te zijn. De norm zegt alleen iets over de composteerbaardheid van het product. Door te composteren hoeven we geen vervuilende verbranding van het afval te doen en kunnen we bovendien de overgebleven biomassa hergebruiken voor bijvoorbeeld landbouw. 

Producten die de EN13432 norm dragen kunnen ook niet altijd bij het GFT afval worden gegooid. Vaststaat dat ze industrieel gecomposteerd kunnen worden, wat inhoudt dat het binnen een afgesloten omgeving plaatsvindt, met een vochtigheidsgraad van circa 70% en een temperatuur van 60 a 70 graden Celsius. 

Wat is nou goed?

Daar is geen eenduidig antwoord op te geven. Biobased producten betekent dat we wegblijven van fossiele grondstoffen, maar is dus niet altijd biologisch afbreekbaar. Biologisch afbreekbaar is goed omdat het het zwerfafval doet afnemen, maar het proces moet wel aan de juiste voorwaardes voldoen. Composteerbaar is goed voor het verminderen van de afvalstroom, maar zegt weer niets over de herkomst van het product.